KIRMIZI BİTLER, AVRUPADAKİ KANATLI İŞLETMELERİNDE BÜYÜK EKONOMİK KAYIPLARA NEDEN OLUR

Kırmızı bit enfestasyonlarının kontrolü kritiktir, çünkü küçük bit popülasyonları bile hayvan refahı ve işletme verimliliği üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Kırmızı bitler, global kanatlı üretimi için maliyetli bir sorundur ve Avrupa Endüstrisinin yıllık kaybı 360 milyon € 'dur. Kırmızı bit enfestasyonlarını kontrol etmek ve kanatlı refahını iyileştirmek için daha yararlı, etkili ve yenilikçi tedavilerin geliştirilmesi tıbbi bir ihtiyaç olmuştur.

Hayvan Refahı

Hayvan Refahı Önlemleri

GELİŞMELERİ GÖRÜNTÜLE

Tedavi Etkinliği

Kırmızı Bitleri Kontrol Etmek için Yöntemler

KEŞFET

Biyogüvenlik

Sağlıklı bir operasyon sürdürün

ÖĞREN

Kırmızı bitler küçük olabilirler, ancak kanatlı işletmenizde büyük sorunlara neden olurlar.
Bildiri Kitabı

UZMAN GÖRÜŞLERİ

Dünyanın dört bir yanındaki sektör uzmanlarının 2017 Uluslararası Kanatlı Kırmızı Bit Toplantısında neler söylediklerini okuyun. Hollanda'da düzenlenen toplantıda, kanatlı üretimi alanında çalışan liderler, kırmızı bite karşı mücadeledeki en son zorlukları ve fırsatları tartıştılar.

UZMAN GÖRÜŞLERİ KİTAPÇIĞINI İNDİRİN

Bitlerin azaltılması, hayvan refahının artırılması

Kırmızı bit enfestasyonları hayvan refahını engeller. Bit ile enfeste olan sürülerde, anemi, daha yüksek ölüm oranları, hastalıklara karşı yatkınlık ve sekteye uğrayan bir üretim görülür.

HAYVAN REFAHINI İYİLEŞTİR

Her yeni 7-10 günde
yeni bir jenerasyon

Hızlı tedavi, kırmızı bit enfestasyonlarında hayati önem taşır, çünkü yeni nesil bitler her 7-10 günde bir ortaya çıkar ve popülasyonlar katlanarak büyür.

BİT YAŞAM DÖNGÜSÜNÜ GÖR

Kırmızı Bit

Bit İzleme

İlk bitleri tespit edebilen, popülasyon dinamiklerini kaydedebilen, tedavi zamanını ve etkinliğini belirlemeye yardımcı olan birçok bit izleme yöntemi vardır. Bit tuzakları daha etkili bir yöntemdir.Bit tuzakları

Güvenli bir kümes temiz bir kümesdir

Kırmızı bitlerin yayılmasına bir çok faktör neden olabilir. Hijyen ve biyogüvenlik önlemleri ile
kırmızı bit enfestasyonları kontrol edilebilir.

RİSK FAKTÖRLERİNİ ÖĞREN