Hayvan refahı ve kırmızı tavuk bitinin etkisi

Son yıllarda hayvan refahını arttırmak için birçok önlem uygulanmıştır. Bunlardan bir tanesi de geleneksel kafes sistemlerinin, zenginleştirilebilir. sistemlere dönüşünü sağlamaya çalışmaktır. Bu değişiklikler hayvan refahı yönünden önemli olsa da, bu tür sistemler kırmızı bit enfestasyonlarını artırabilmektedir. Bu tür sistemler ayrıca kırmızı bit için daha fazla saklanma alanına sahip olabilmekle beraber, püskürtülerek uygulanan ürünlerin bitlerle temas olasılığını da azaltmaktadır.

Etkili kontrol önlemlerinin yokluğunda, kırmızı bit enfestasyonlarının çoğalması sürünün genel sağlık durumunu ve üretkenliğini olumsuz etkiler. Enfestasyonlar, kümes hayvanlarında yüksek düzeyde stresin yanı sıra, tekrarlanan ağrı, deri tahrişi ve tüy gagalamaya neden olurlar.

Kırmızı bit enfestasyonlarını hayvan refahı yönünden kontrol etmek adına, daha kullanışlı, etkili ve innovatif olan tedavi yöntemleri, bilimsel komiteler, fikir liderleri, Avrupa Birliği ve yumurtacı endüstrisi tarafından kabul edilen tıbbi bir ihtiyaç olmuştur.

Kırmızı Bit Tedavisinde Yeni Bir Çağ Başlıyor

Şu anda kırmızı bit enfestasyonlarına karşı, birçok ülkede uygulanan yeni bir tedavi var. Bu yeni sistemik bit tedavisi, tavuklar ve ürün kullanıcıları için kanıtlanmış güvenlik, hızlı, kullanışlı ve güçlü etkinlik sağlamak için içme suyunda uygulanmaktadır.

Avrupa ve Brezilya’da bit ile enfeste olmuş, zenginleştirilmiş bir kafesli yumurtacı çiftliğinde yapılan negatif kontrollü bir saha çalışmasında, yeni tedavi ile bit popülasyonlarının kontrolü, tedaviden 89 ila 178 gün sonra üretim refah parametreleri ile gösterilmiştir. Tüm çiftliklerde, bit popülasyonlarının kontrolü, yumurta verimini arttırmış (% 0.9 ila 5.7) ve mortaliteyi azaltmıştır (-0.01 ila -0.15). Hiçbir tedavi yan etkisi gözlemlenmemiştir ve bir çiftlikte ölçülen ıskarta yumurtaların oranı % 3.4 azalmıştır.

Bu çalışma, kanatlı kırmızı bitlerin güvenli ve stressiz kontrolüyle birlikte yeni sistemik tedavinin yumurtacı tavukların refahını olumlu yönde etkilediğini göstermiştir.

Tavukları çağırın


Hayvan refahı koşullarının zayıf olması verimliliği azaltır.

Anemi bulgusuna ek olarak, daha yüksek ölüm oranları ve hastalıklara yatkınlık, bit ile enfeste olan sürülerde tipik olarak kanıtlandığı gibi, aşağıdaki bulgular da görülmüştür.

  • Yem tüketiminde azalma
  • Yumurta verim kayıpları
  • Yumurta kalitesinin bozulması
  • Canlı ağırlık artışında azalma
Yumurtalar Yumurtalar

Güvenli bir kümes temiz bir kümesdir

Kanatlı kırmızı bitlerinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında birçok faktör etkilidir.
Çiftlik biyogüvenlik değerlendirmesi ile enfestasyondan kaynaklanan zararlardan kaçının.