Kümeslerde biyogüvenliğin önemi.

Yüksek etkili tedaviye ek olarak, uygun bir biyogüvenlik programının uygulanmasıyla, kırmızı bit enfestasyonları kontrol edilebilir. Uygun kontrol programlarının iki adımı vardır – önleme ve tedavi. Biyogüvenlik ve hijyen ölçümü ile kırmızı bit enfestasyonlarını önleyin. Bir enfestasyon meydana gelirse, tavukları tedavi edin ve kümesleri temizleyin.

Biyogüvenlik Risk Faktörleri

Kanatlı kırmızı bitlerinin ortaya çıkmasına ve yayılmasına birçok faktör katkıda bulunur, ancak uygun biyogüvenlik önlemlerinin uygulanmasıyla kırmızı bit enfestasyonları kontrol edilebilir.

Biyogüvenlik
Değerlendirme Listesi

Kırmızı bit enfestasyonlarının zararlı etkilerinden kaçınmak için bir çiftlik biyogüvenlik değerlendirmesi yapın. Değerlendirme listesi aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli durumlar için protokol önlemlerini değerlendirir:

  • Çevre
  • Ekipman
  • Yetiştirilen Tavuklar
  • Ölülerin uzaklaştırılması
  • Ziyaretçi ve personel kontrolleri
Kırmızı bitlerin finansal etkisi


Avrupa’da yumurtacı sürülerin ortalama bulaşıklık düzeyi %83’tür.
Bu enfestasyonlar tavukların verimliliğine zarar verir ve endüstrinin milyonlarca dolar kaybına sebep olur.