Sıkça sorulan sorular

Kırmızı tavuk biti, sürülerde ekonomik ve fiziksel sorunlara yol açan bir parazittir. Aşağıda, kırmızı bitler ile ilgili veteriner hekimlerin ve üreticilerin her gün karşılaştığı zorluklar hakkında en sık sorulan bazı soruların yanıtları bulunmaktadır.

Çevre koşullarına bağlı olarak 7-10 gün arasındadır.

Evet, laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda kırmızı bitlerin taşıdığı tespit edilen bazı hastalıklar; Salmonella gallinarum, Salmonella enteritidis, Micoplasma, E.coli,ve diğerler.

%83’ün üzerinde enfestasyon saptanmıştır.

Yumurta üretiminin ve canlı ağırlık artışının azalmasına neden olan ağrı ve deri tahrişinin yanı sıra immunosupresyon, mortalite ve düşük yumurta kabuk kalitesi ortaya çıkar.

Toplam enfestasyon maliyetinin olacak..

İle yerine ile olacak.

Bazı kimyasal kontrol metotları hayvanlar üzerinde kullanım için onaylanmamıştır ve yumurtada kalıntı bırakma süresine sahiptir.
Kimyasal ürünlerin kısa süreli temas etkisi, bazı bitlerin kimyasal ile temas etmemesine neden olur. Çoğu kimyasal ürün, bit yumurtaları üzerinde çok az etkinliğe sahiptir veya hiç etkinliğe sahip değildir. Ek olarak bitlerin kimyasal ürünlere karşı direnç geliştirmesi yaygın olarak bildirilmiştir. Kimyasal ürünleri uygulanmak çok yoğun işçilik gerektirebilir ve uygulamayı yapan kişiler için ciddi tehlikeler oluşturabilir.

Kanatlı kırmızı bitlerinin ortaya çıkmasında ve yayılmasında birçok faktör etkilidir. Çiftlik biyogüvenlik denetimi ile enfestasyonlardan kaynaklanan zararlardan kaçının