İZLEME PROGRAMI.

Kırmızı bit enfestasyonlarında hızlı tedavi hayati önem taşır. Yeni nesil bitler 10 günde bir ortaya çıkar. İlk bitleri tespit edebilen, popülasyon dinamiklerini kaydedebilen, tedavi zamanını ve etkinliğini belirlemeye yardımcı olan birçok yöntem vardır. Bu yöntemler şunlardır:

  • Bit izleme skorlaması
  • Bit tuzakları
  • Tüy, toz, kuru dışkıların incelenmesi

Bit enfestasyonu yeterince izlendikten sonra tedavi yöntemleri uygulanabilir.

Bit İzleme

Bit enfestasyonlarını izlemek için; ilk bitleri tespit edebilen, popülasyon dinamiklerini kaydedebilen, tedavi zamanını ve etkinliğini belirlemeye yardımcı olan birçok yöntem vardır. Bu yöntemler arasında bit tuzakları kullanmak bit izlemede diğer yöntemlerderden daha etkilidir.

*” indicates required fields

İsim*
Bu alan doğrulama amaçlıdır ve değişiklik yapılmadan bırakılmalıdır.

Bit tuzakları

Güvenli bir kümes temiz bir kümesdir

Kırmızı bitlerin yayılmasına bir çok faktör neden olabilir. Hijyen ve biyogüvenlik önlemleri ile
kırmızı bit enfestasyonları kontrol edilebilir.